Coaching

Tijdens het traject neurofeedbacktraining ondersteunen wij jou bij het behalen van de door jou gekozen doelen. NeurOptimal® werkt op onbewust niveau en zorgt voor verandering in denken, gevoel en gedrag. Het brengt je bij je passie. Je krijgt beter inzicht in je persoonlijke sterke en minder sterke punten. Je gaat creatiever denken en effectiever communiceren. Het leert je beter omgaan met stress en zorgt voor daadkracht en zelfsturing.

Vervolgens begeleiden wij jou op bewust niveau naar de vertaling in effectief gedrag door:
* bewustwording en persoonlijke groei
* het vergroten van zelfvertrouwen en
* het verkennen, ontwikkelen en toepassen van eigen mogelijkheden

We gaan met jou op zoek naar de antwoorden op de vragen:
* Waarom doe je wat je doet?
* Wat is je oorspronkelijke drijfveer om dit te doen?
* Waarom doe je het nu nog?