Hersengolven

Hersengolven zijn elektrische stroompjes die ontstaan als neuronen in eenzelfde ritme (frequentie) met elkaar communiceren. Naarmate meer neuronen met eenzelfde frequentie communiceren, wordt het elektrische stroompje (amplitude) sterker. De frequentie wordt uitgedrukt in Hertz (aantal cycli per seconde). De amplitude wordt gemeten in microvolt. Door de elektrische signalen worden opdrachten en boodschappen doorgegeven aan ons centrale zenuwstelsel en lichaam. Hersengolven zijn betrokken bij alle mentale- en waarnemingsprocessen in ons brein. Hun frequenties geven ons informatie over de staat van het brein op dat moment.

Door Zengar (NeurOptimal®) wordt de volgende indeling aangehouden:

Categorie Frequentie Kenmerken
Delta 0-2 Hz Dominant tijdens slaap
Theta Slechte 3-5 Hz Emotionele en cognitieve reactiviteit. Trauma, slapeloosheid, pijn, niet lekker in vel zitten
Goede 7 Hz Inzichten en intense heling
Alpha 8-13 Hz Ontspanning bij gesloten ogen Gevoelens van welzijn en rust

Mentale en lichamelijke ontspanning

SMR 14 Hz Rustgevend

Bewust zijn wat er gebeurt zonder dat je er gedachten over hebt.

Beta Lage 15-18 Hz Vernauwde aandacht waarbij je de omgeving uit het oog verliest

Tunnelvisie geeft spanning en angst

Stressresponse: vechten of vluchten

Midden 20-22 Hz Leert loslaten, afstand nemen van vastzittende gedachten

Positief effect op alle andere frequenties

Hoog 23-38 Hz Piekerende gedachten die er niet meer toe doen
Gamma 39-42 Hz Verbindende frequentie van het brein, zorgt ervoor dat alle functies vloeiend verbonden zijn

Prestatieverbetering/Multitasking

Goede focus zonder de omgeving uit het oog te verliezen.