Het brein

Een optimale gezondheid vraagt om een optimale werking van het brein, met name op het gebied van biochemie, elektriciteit, cognitie en psychologie. De mens heeft naar schatting 100 miljard zenuwcellen (neuronen) die elk 5000 tot 200.000 synapsen (contactplaatsen voor impulsoverdracht) bezitten. Het aantal combinaties van neuronale interacties is dan ook welhaast eindeloos. Neuronen communiceren met elkaar door middel van neurochemicaliën, de neurotransmitters.

Veranderen gedrag

Ons dna en onze opgebouwde ervaringen en overtuigingen bepalen in belangrijke mate onze huidige neurale voorkeurspaden. Deze voorkeur komt tot uiting in onze onbewuste (automatische) gedachten, emoties en gedragingen/reacties. Negatieve gedachten en ervaringen en belemmerende overtuigingen maken paden die leiden tot ongewenst gedrag. NeurOptimal® pakt dit gedrag aan bij de bron, op onbewust niveau, en maakt nieuwe neurale paden welke leiden tot positiever denken, evenwichtige emoties en effectiever gedrag.