Hoe werkt het?

Je zit in een relaxfauteuil en luistert ontspannen naar muziek of kijkt naar een film. Met sensoren op je hoofd meten we de hersenactiviteit. Je voelt hier niets van. De geavanceerde NeurOptimal® software berekent aan de hand van de sensorgegevens de EEG-waarden (activiteit van de hersengolven). Een minder goed functionerend centraal zenuwstelsel heeft turbulentie ofwel instabiliteit in de hersengolffrequentie gebieden. Aan de hand van de EEG (elektro-encefalogram)-waarden kan de software aflezen wanneer er ergens in het hersensysteem turbulentie of instabiliteit optreedt. Wanneer dit het geval is, dan genereert de software een feedbackmoment; het geluid en/of beeld stopt een kort moment. De hersenen reageren automatisch op deze informatie en gaan op zoek naar een stabieler hersengolfpatroon. Het brein herorienteert zich en vindt een meer evenwichtig patroon. Het reorganiseert zichzelf en laat oude, niet-effectieve patronen los. Hierdoor zijn de hersenen in staat  veerkrachtiger en flexibeler te functioneren, met prettige gevolgen voor ons lichamelijk en geestelijk welzijn.

De totale duur van een sessie bedraagt ca. 1 uur

De neurofeedbacktraining in 3 stappen

1.    Het plaatsen van de sensoren
Je gaat zitten in een comfortabele relaxfauteuil. Er worden vijf sensoren op je hoofd aangebracht, twee aan de linker- en drie aan de rechterzijde.

2.    Luisteren naar muziek of kijken naar een film
Nadat de sensoren zijn aangebracht ga je ontspannen luisteren naar muziek of kijken naar een film. Daardoor is deze behandelmethode ook zeer toegankelijk voor kinderen, omdat ze met plezier naar hun favoriete film kunnen kijken. De training is niet intensief of vervelend, en je voelt er niets van. Je hoeft niets te doen. Je hersenen doen automatisch het benodigde leerwerk.

3.    Feedbackproces
– De sensoren meten je hersenactiviteit tijdens het het luisteren naar de muziek of kijken naar de film. Deze meting wordt door de encoder omgezet in digitale informatie.
– De encoder stuurt deze informatie naar de computer van de trainer. De NeurOptimal® software registreert wanneer er turbulentie of instabiliteit in het hersengolfpatroon optreedt.
– Wanneer de instabiliteit een door NeurOptimal® ingestelde dynamische grens overschrijdt, maakt het softwareprogramma een korte onderbreking (fractie van een seconde) van het geluid/beeld.
– Je hersenen nemen dit waar als een niet-gewenste onregelmatigheid. Ze reageren op natuurlijke wijze en gaan zich reorganiseren.  Ze zoeken naar een stabieler hersengolfpatroon, zodat het geluid en/of beeld door kan gaan.

Intake, evaluatie en meetmomenten

Wij bieden kosteloos een informatiegesprek en proefsessie aan. Samen bekijken wij jouw reden om de training te volgen. Wij maken gebruik van evaluatieformulieren die bij aanvang (0-meting) en tussentijds (na 10 sessies) door jou worden ingevuld. Met de analyse per sessie en de uitkomsten van de evaluatieformulieren kunnen wij het trainingsverloop monitoren en bespreken.