leerstoornissen bij kinderen

Leerstoornissen

Leerstoornissen zijn primaire leerproblemen. Men vermoedt dat ze erfelijk zijn en personen met leerstoornissen bepaalde neurologische ‘afwijkingen’ bezitten. Kinderen met leerstoornissen beschikken gewoonlijk over een normale intelligentie. Belangrijke kenmerken van leerstoornissen zijn dan ook dat ze persisterend en specifiek zijn.

–  Persisterend: de leerstoornis zal nooit ‘weggaan’. Mits goede hulpverlening kan de persoon met een leerstoornis geslaagd functioneren in het onderwijssysteem, maar hij/zij zal altijd problemen ondervinden op een specifiek vlak.
–  Specifiek: de stoornis is specifiek voor taal, rekenen ect.

Verschillende leerstoornissen

We kunnen de volgende leerstoornissen onderscheiden:

  • Leesstoornissen (dyslexie en hyperlexie)
  • Spellingsstoornissen (dysorthografie)
  • Taalstoornissen (dysfasie; stotteren, doofheid, etc.)
  • Rekenstoornissen (dyscalculie)
  • Niet-verbale leerstoornissen (NLD)

Leerstoornissen kunnen een ingrijpend effect hebben op het kind, de ouders en het gezin. Vaak vertonen kinderen met een leerstoornis secundaire gedragsproblemen, bijvoorbeeld depressie, faalangst en agressie.

Op dit moment is de gangbare theorie dat een leerstoornis veroorzaakt wordt door hele lichte storingen in de hersenstructuur en hersenfuncties. Veel wetenschappers denken dat het probleem al voor de geboorte ontstaat. Dat is meestal het gevolg van een verstoring in de embryonale ontwikkeling.

Brain-Fit heeft veel ervaring met het training van kinderen met leerstoornissen. De dynamische neurofeedback methode NeurOptimal® zorgt ervoor dat de instabiliteit in het hersengolfpatroon vermindert met als gevolg dat het brein beter kan functioneren. De positieve effecten van de neurofeedback training zijn duidelijk merkbaar op het gebied van de leerstoornis en op het gevoelsniveau van het kind (bijvoorbeeld zelfvertrouwen, zelfbeeld, faalangst, stemming en boosheid).

Wil jij ook weten wat wij voor jou of je kind kunnen betekenen. Neem dan contact met ons op voor een vrijblijvend en kosteloos informatiegesprek/proefsessie. Bel op ons op 0252 533115 of vul hier het contactformulier in.